SaimaLog Oy - Kuljettajakoulutus
050 564 9809    info@saimalog.fi

Ketä ammattipätevyys koskee?

Laki ja asetus kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyydestä tuli voimaan 1.8.2007. 

Tämän lain mukaan:

Uudet  kuljettajat eli

Vanhat kuljettajat eli

Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että uudet alalle tulevat kuljettajat saavat ammattipätevyyden ensimmäisen kerran voimaan suoritettuaan koko perustason koulutuksen. Tämän jälkeen ammattipätevyyttä pidetään yllä jatkokoulutuksilla, viisi päivää viiden vuoden välein.

Koskeeko ammattipätevyys minua?

Tiedätkö, oletko itse ammattipätevyyden piirissä? Velvoite ammattipätevyydestä ei koske vain ainoastaan työkseen kuorma- tai linja-autoa ajavia henkilöitä. On myös tilanteita, joissa pätevyyttä vaaditaan, vaikka päätyösi ei olisikaan itse ajoneuvon kuljettaminen. Jos olet epävarma, voit ottaa yhteyttä meihin (linkki) niin selvitetään tilanne yhdessä. 

Ammattipätevyyttä ei tarvita…

Pelkällä kuorma-auton ajo-oikeudella, eli ajokortilla, saa kuljettaa kuorma-autoa henkilökohtaisissa ajoissa ilman ammattipätevyyttä. Samoin pelkällä linja-auton ajo-oikeudella henkilö saa kuljettaa samassa taloudessa asuvia henkilöitä ja linja-auton on oltava taloudessa asuvan omistuksessa

Ammattipätevyyden ylläpitäminen

Ammattipätevyys on voimassa aina viisi vuotta kerrallaan. Jotta ammattipätevyys pysyisi voimassa, on kuljettajien suoritettava jatkokoulutus (ns. direktiivikoulutus) tuon viiden vuoden aikana.

Jatkokoulutus sisältää opetusta yhteensä 35 tuntia viidessä vuodessa, eli käytännössä viisi päivää. Ainoa pakollinen aihe jatkokoulutuksessa on REAK eli raskaan kaluston ennakoivan ajon koulutus (7 tuntia). Muut koulutukset voi valita omien tarpeidesi mukaan Trafin hyväksymistä koulutuspäivistä.

Ammattipätevyys myönnetään aina viideksi vuodeksi, kuitenkin enintään ajaksi, jonka haltijan ajo-oikeus on voimassa. 

Kuinka haen ammattipätevyyttä?

Kun olet suorittanut kaikki viisi koulutuspäivää, voit hakea ammattipätevyydellesi jatkoa aikaisintaan 6 kuukautta ennen nykyisen pätevyyden päättymistä. Tällöin ammattipätevyys jatkuu nykyisestä päättymispäivästä 5 vuotta eteenpäin. Tätä ennen jätetty hakemus aloittaa uuden 5 vuoden jakson viimeisen jatkokoulutuspäiväsi suorituksesta. Jos ammattipätevyytesi voimassaolo on jo päättynyt ennen sen uusimista, uusi jakso alkaa viimeisen jatkokoulutuspäiväsi suorituksesta. 

Ammattipätevyys osoitetaan poliisille joko ammattipätevyyskortilla tai ajokorttiin tehtävällä merkinnällä.

Tapa 1: Erillinen ammattipätevyyskortti Ajovarman toimipisteestä (A-katsastus)

Kuljettajan ammattipätevyyskorttia haetaan hakemuksella ja hakemukseen tarvitaan seuraavat liitteet:

Valokuva, joka täyttää passivalokuvan vaatimukset ja on digitoitavissa. Kuvana voi käyttää myös aikaisemmin ajoneuvoliikennerekisteriin talletettua valokuvaa (käytetty esim. kuljettajakorttiin digipiirturia varten). Kopio ajokortista, jos ajokortti on myönnetty muualla kuin Suomessa. Hinta 50€

Tapa 2: Ajokorttimerkintä Ajovarman toimipisteestä (A-katsastus)

Jotta ammattipätevyyttä osoittava merkintä voidaan tehdä ajokorttiin, edellyttää se uuden ajokortin hakemista. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan:

Kaksi valokuvaa, jotka täyttävät passivalokuvan vaatimukset ja ovat digitoitavissa (valokuvana voidaan käyttää myös aikaisemmin ajoneuvoliikennerekisteriin talletettua valokuvaa, josta hakijan hyvin tunnistaa). Korttiin tulee erityisehto 95, mutta erityisehdon lisääminen ei vaikuta kortin voimassaolo aikaan. Hinta 30€